มีไว้อุ่นใจกว่า...บรรเทาความเสี่ยง ประกัน Covid-19 ราคาประหยัด ช่วยแบ่งเบาภาระคุณ ด้วยราคาเริมต้นเพียง 450 บาท/ปี